Showing posts with label Picture collage. Show all posts
Showing posts with label Picture collage. Show all posts

Monday, 4 July 2011

Coisas Brasilieras

A new experiment: a picture collage on canvas with embroidery!

Because a good friend is leaving Brazil I wanted to try out something different for a farewell present. When I just arrived 6 months ago, she was the one who introduced me quickly into her group of friends and pushed me to go on with my arts. It makes me feel sad as I just got to know her and it does not happen so often you feel a connection with someone in a new place.

Een nieuw experiment: een fotocollage op canvas met borduurwerk!
Omdat een goede vriendin Brazilië gaat verlaten, wilde ik iets nieuws uitproberen om als afscheidscadeau aan haar te geven. Toen ik hier 6 maanden geleden arriveerde, heeft zij mij heel snel in haar vriendenkring opgenomen en stimuleerde me om met mijn crafting iets te gaan doen. Het is jammer dat ze gaat want het gebeurt niet vaak dat je zo snel met iemand een klik hebt in een nieuwe omgeving.

Together with her Portuguese teacher, (who is now trying to learn me the language), we visited some interesting sites of São Paulo. During these trips I made many pictures. After bringing a selection together as a collage I had it printed on some kind of canvas, not exactly the type of canvas I wanted, but for this experiment I gave it a go. After the printing I added some embroidery and a few funny items to give it more texture. This is the result and she likes it! 

Samen met haar lerares Portugees, (die nu mij de taal probeert bij te brengen), zijn we een paar keer op stap geweest om São Paulo te leren kennen. Elke keer maakte ik foto's en een aantal daarvan heb ik in een collage verwerkt. Deze collage heb ik op canvas laten printen, niet helemaal het type canvas dat ik zocht, maar voor dit experiment wilde ik het wel uitproberen. Daarna heb ik er met borduurwerk en een paar kleine grapjes wat meer body aan gegeven. Dit is het eindresultaat en ze is er heel blij mee!

With the pictures I made a few more boxes, of course!
Met de foto's heb ik nog een paar dozen gemaakt natuurlijk!

Eliana, me, Beth and Lidia
When I started this blog one year ago I was hoping to get into contact with other quilters in São Paulo. A little later, when Hilde and I organized the pincushion swap, many Brazilian ladies joined in and since then I got to know a few! We met last Saturday at a quilt market nearby. With my broken Portuguese and Beth's English we understood each other pretty good.

Toen ik een jaar geleden met deze blog begon, hoopte ik met behulp hiervan in kontakt te komen met andere quilters in São Paulo. Een tijdje later, toen Hilde en ik de pincushionswap organiseerden, melden zich ook veel Braziliaanse dames aann en sindsdien heb ik er een paar via internet leren kennen. Afgelopen zaterdag was het zover en hebben we elkaar ontmoet op een quiltmarkt! Met mijn gebrabbel in Portugees en Beth's Engels kwamen we er best wel uit!
Ciao from Brazil, Hilde